Pagina de start
Curriculum Vitae
Galerie foto
Impresii oameni de cultura
Aparitii TV
Carti citite
Documentare vizionate
Articole in presa si opinii
Acte de caritate si mecenat
Scrisori primite - Pelerinaj Israel
Agentia Marshal Turism
Agentia Marshal Turism
 
Hotel Marshal Garden
Hotel Marshal Garden 5 stele Bucuresti
 

   
HOTARÂREA DE GUVERN nr. 385/18.03.2004
privind accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national
al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural - artistic
 
   
În calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si a politicilor în domeniile culturii si ale artei, ale cultelor si ale cinematografiei. În exercitarea functiilor sale, Ministerul Culturii si Cultelor colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, cu alte autoritati si institutii, pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor, a programelor si a proiectelor oferite de institutiile si de asezamintele culturale si desfasurate în folosul comunitatilor locale. Totodata, Ministerul Culturii si Cultelor colaboreaza cu uniunile si cu asociatiile de creatori, asigura consultarea cu sindicatele si cu patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societatii civile, pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea membrilor lor.
Ca o recunoastere a activitatii desfasurate în domeniile culturii si artei, si venind în întâmpinarea doleantelor manifestate de un larg segment din cetatenii beneficiari ai sistemului public de pensii si de alte drepturi de asigurari sociale a caror viata activa a fost pusa în slujba culturii si a artei, Ministerul Culturii si Cultelor propune un proiect de hotarâre a Guvernului privind accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national, al pensionarilor din domeniile culturii si ale artei în pluralitatea tipologiilor creatiilor artistice, inclusiv cei care au activat în mass-media (scrisa si audiovizual) în domeniile culturii si ale artei.
Astfel, prin proiectul initiat se prevede accesul gratuit al pensionarilor care au activat, cel putin 10 ani, în domeniile culturii si ale artei în pluralitatea tipologiilor creatiilor artistice, creatori de arta si artisti interpreti, alt personal de specialitate care a activat în domeniile culturii, la muzee, case memoriale, teatre, cinematografe, alte institutii de cultura aflate în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, precum si în institutiile de cultura aflate în subordinea administratiei locale.


Calitatea de beneficiar, asa cum prevede proiectul de act normativ, este atestata prin legitimatia nominala speciala si se stabileste de Ministerul Culturii si Cultelor si este eliberata, de acesta, pe o perioada nedeterminata, la propunerea uniunilor de creatori de arta si de artisti interpreti si a uniunilor profesionale din domeniile culturii, pe baza actelor oficiale eliberate de aceste organizatii.
În conditiile economiei de piata si având în vedere transformarile din societatea româneasca, apreciem, ca, accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national, al pensionarilor din domeniile culturii si ale artei în pluralitatea tipologiilor creatiilor artistice, se impune cu necesitate, constituind încununarea binemeritata a unei activitati puse în slujba culturii si a artei.
Fata de cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotarâre a Guvernului, precum si Nota de fundamentare, pe care, daca sunteti de acord, va rugam sa o avizati.

HOTARÂREA DE GUVERN nr. 385/18.03.2004 privind accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural - artistic

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre:

Art. 1. (1) Pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, precum si pensionarii din alte sisteme proprii de asigurari sociale, care au activat cel putin 10 ani în domeniile culturii si ale artei în pluralitatea tipologiilor creatiilor artistice, inclusiv cei care au activat în mass-media (scrisa si audiovizual) în domeniile culturii si ale artei, beneficiaza de intrari gratuite, pe baza de legitimatii speciale, la muzee, la case memoriale, în sali de cinematograf, la teatre, în alte institutii de cultura, din subordinea organelor administratiei publice centrale sau locale.
(2) Accesul pensionarilor prevazuti la alin. (1) în salile de cinematograf si în salile de teatru se va realiza numai cu programare saptamânala.

Art. 2. Evidenta, la nivel national, a pensionarilor care beneficiaza gratuit de actul de cultura este asigurata de Ministerul Culturii si Cultelor, care va elibera acestora legitimatii speciale nominale, la propunerea: Ministerului Culturii si Cultelor, a institutiilor de cultura aflate în subordinea acestuia, institutiilor de cultura aflate în subordinea administratiei publice centrale si locale, uniunilor de creatori de arta si de artisti interpreti si a uniunilor profesionale din domeniile culturii, pe baza actelor oficiale eliberate de acestea.

Art. 3. (1) Legitimatia speciala prevazuta la art. 1 alin. (1) este nominala, netransmisibila si se elibereaza pe perioada nedeterminata.

(2) Sotul sau, dupa caz, sotia pensionarului titular al legitimatiei speciale beneficiaza de aceleasi drepturi ca titularul acesteia.
(3) În cazul în care pensionarul beneficiar încalca prevederile alin. (1), în ceea ce priveste netransmisibilitatea legitimatiei, acesta pierde definitiv dreptul de acces gratuit la actul de cultura la nivel national.

Art. 4. Contravaloarea confectionarii legitimatiilor speciale se suporta din sponsorizari.

Art. 5. Modelul legitimatiei speciale se aproba în temeiul prezentei hotarâri, asa cum este prevazut în Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6. (1) Ministerul Culturii si Cultelor asigura distribuirea legitimatiilor speciale pentru fiecare pensionar beneficiar prin: Ministerul Culturii si Cultelor, institutiile de cultura aflate în subordinea acestuia, precum si prin: institutiile de cultura aflate în subordinea administratiei publice centrale si locale, uniunile de creatori de arta si de artisti interpreti, uniunile profesionale din domeniile culturii si ale artei.
(2) Pensionarii înscrisi la pensie în cursul unui an calendaristic vor primi legitimatiile speciale la data pensionarii.
(3) Pentru pensionarii care au primit legitimatiile speciale si ale caror date de identificare se modifica în cursul anului, se aplica stampila Ministerului Culturii si Cultelor pe verso-ul legitimatiei.

Art. 7. Ministerul Culturii si Cultelor are obligatia de a actualiza permanent tabelele nominale cu pensionarii care au lucrat în domeniul cultural - artistic, pe baza datelor transmise de institutiile de cultura aflate în subordinea sa, institutiile de cultura aflate în subordinea administratiei publice centrale si locale, de uniunile de creatori de arta si de artisti interpreti si uniunile profesionale din domeniile culturii.


 
Anexa1

Fata


Verso