Pagina de start
Curriculum Vitae
Galerie foto
Impresii oameni de cultura
Aparitii TV
Carti citite
Documentare vizionate
Articole in presa si opinii
Acte de caritate si mecenat
Scrisori primite - Pelerinaj Israel
Agentia Marshal Turism
Agentia Marshal Turism
 
Hotel Marshal Garden
Hotel Marshal Garden 5 stele Bucuresti
 
   
Proiecte derulate  
   
2001 - 2003  
   
Iniţiativã pe conceptul U.E. privind „Legea sponsorizãrii în domeniul culturii broşurã editatã şi transmisã la:
a) Senatul României 140 broşuri
b) Camera Deputaţilor 314 broşuri

Rezultate: s-au primit rãspunsuri de la cele douã camere, respectiv: Napoleon Pop, George Pruteanu, Vasile Smãrãndescu, doctor în economie, grupul parlamentar UDMR- Marton Arpád, Gheorghe Buzatu, vicepreşedinte al Senatului, Eberhard-Wolfgang Wittstock; de la ziarul „România Liberã”- Dan Stanca şi Iulia Blaga, Ioan Orbescu, Secretar General, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor şi al Locuinţei.

Scopul: atragerea de noi surse de finanţare pentru domeniul cultural; în prezent în MCC se lucreazã la proiectul de lege.

Iniţiativã de proiect privind identificarea, restaurarea şi integrarea unor obiective specifice şi de cult existente în spaţiul românesc, aparţinând unor civilizaţii ca: ebraicã, germanã, armeanã, francezã, britancã şi americanã;
* s-au transmis în acest sens scrisorile de intenţie la ambasadele respective.

Scopul: identificarea la nivelul spaţiului românesc a acestor obiective (aşezãminte de obşti, de cult, cimitire, aşezãminte compacte, unde se pãstreazã tradiţii şi forme specifice, etc);
     - înregistrarea stadiului actual al acestora (grad de uzurã fizicã şi/sau moralã);
     - estimarea costurilor necesare renovãrii, conservãrii şi protejãrii acestora;
     - integrarea lor în circuitul turistic;
     - asigurarea pe plan zonal a oportunitãţilor de turism local (grupurile de turişti din ţãrile respective vor avea posibilitatea vizitãrii muzeelor, a caselor memoriale, a lãcaşurilor de cult şi de artã româneascã din zonã, etc)
     - realizarea unei pagini WEB cu aceste obiective, la nivelul Departamentului.

Rezultate:
      a) atragerea de fonduri externe pentru restaurarea acestor obiective de la organizaţii, fundaţii, organisme de stat şi/sau private din ţãrile respective;
      b) avantaje: finanţare externã, atragerea forţei de muncã din zonele respective, folosirea specialiştilor în proiectare şi în conservare de monumente; achiziţionarea materialelor de lucru, atragerea de fonduri de la grupurile organizate de turişti strãini prin plata taxelor pentru vizitarea obiectivelor turistice zonale aparţinând MCC;
      c) punct pilot: pânã în prezent Departamentul a primit adresa organizaţiei evreieşti B'NEI B'RITH International de la WASHINGTON, DC - SUA., pentru finanţare nerambursabilã pe acest proiect;
      d) concluzii: integrarea acestor obiective în circuitul turistic şi cultural zonal; atragerea de fonduri extrabugetare de la fundaţiile din ţãrile respective.

Precizare:
     1) în cadrul întâlnirilor preliminare avute pânã în prezent, ambasadorul Franţei în România a transmis documentaţia în Franţa, iar acest proiect va constitui un punct important în acordul bilateral care urmeazã sã fie semnat între cele douã Ministere de Externe – francez şi român.
      2) în 2003 ministrul culturii din Franţa a fãcut o vizitã oficialã în România având întâlniri de lucru bilaterale cu domnul acad. Rãzvan Theodorescu, ministru de resort.

Proiect de Hotãrâre de Guvern privind accesul gratuit al pensionarilor din domeniul cultural – artistic la actul de cultura,la nivel national [vezi proiectul]